O prevádzkovateľovi kalkulačky – Netfinancie s.r.o.

Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. je nezávislá poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním na internetové a osobné finančné poradenstvo a sprostredkovanie finančných produktov.

Internetový portál Netfinancie.sk prináša najširšiu ponuku porovnania poistných produktov a podmienok poisťovní na Slovensku s možnosťou uzatvorenia poistnej zmluvy cez internet.

Spoločnosť Netfinancie je proaktívny, iniciatívny a inovatívny projekt prinášajúci kvalitný servis a jedinečné služby. Podnikanie Netfinancií je založené na proklientskej báze a nezávislom úsudku. Nezávislosť – naša i Vaša – je garantom objektivity informácií.

Skupinu tvoria a vedú ľudia s bohatými skúsenosťami z obchodného manažmentu, domácich a zahraničných finančných inštitúcií – poisťovní a bánk. Netfinancie spolupracujú s nezávislými obchodnými manažérmi a finančnými poradcami, ktorí kladú dôraz na objektivitu pri finančných rozhodnutiach.