Cestovné poistenie a najčastejšie otázky s ním súvisiace

Ak cestujete do zahraničia, odporúčame vám uzavrieť cestovné poistenie. Vyhnete sa tak rôznym nepríjemnostiam v prípade, že neočakávane ochoriete alebo sa vám počas vášho pobytu v zahraničí stane úraz.

Najčastejšie klientov zaujíma, ako postupovať v prípade, že dôjde k poistnej udalosti, čo ponúka asistenčná služba, s ktorou sa cestovné poistenie spája, čo pokrýva Európsky zdravotný preukaz alebo či môže mať uzavreté cestovné poistenie aj domáce zviera.

Cestovné poistenie a asistenčná služba

Ak máte uzavreté cestovné poistenie a dôjde v zahraničí k poistnej udalosti, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám je k dispozícii neustále. Jej pracovníci zvyčajne komunikujú vo vašom jazyku a poradia vám, ako postupovať ďalej. Nezabudnite mať teda po ruke jej telefónne číslo a takisto poistnú zmluvu, prípadne číslo poistnej zmluvy, aby ste lekárovi mohli preukázať, že máte uzatvorené cestovné poistenie.

Cestovné poistenie a Európsky zdravotný preukaz (EPZP)

Držiteľ takéhoto preukazu má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov EÚ a v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande. Na základe EPZP sa poskytuje ošetrenie u štátneho lekára, ale komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára. Ak nemáte EPZP, o jeho bezplatné vydanie môžete požiadať na pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Tá vám ho vydá najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti. EPZP môže dočasne nahradiť aj tzv. Náhradný certifikát k EPZP, ktorý platí maximálne 3 mesiace. Dobu platnosti si určuje každá poisťovňa sama.

Cestovné poistenie pre domáce zviera

V prípade, že cestujete do zahraničia a chcete si so sebou zobrať aj svoje domáce zvieratko, niektoré poisťovne ponúkajú možnosť uzavrieť cestovné poistenie aj pre neho. Ide o poistenie liečebných nákladov (ošetrenie u veterinára, hospitalizácia,...)a o poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú zviera môže spôsobiť na zdraví alebo majetku inej osoby. Ak však chcete uzavrieť takéto cestovné poistenie, vaše zviera musí vlastniť očkovací preukaz.

Ako vám pomôže poistenie batožiny?

Pri odchode na dovolenku, študijný pobyt či pracovnú cestu venujeme určite pozornosť aj svojej batožine. Či už si beriete len jeden kufor s oblečením alebo aj notebook a iné hodnotnejšie veci, v každom prípade je dobré si batožinu poistiť. Nikto by predsa nebol rád, ak by prišiel pri preprave o batožinu a nedostal za ňu žiadnu náhradu.
Cestovné poistenie vám kryje práve prípady, kedy príde k strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu batožiny a vecí osobnej potreby. V prípade, že sa toto udeje pri samotnej preprave, napr. na letisku, zodpovedný za vzniknutú situáciu je prepravca. Práve od neho si musíte vyžiadať doklad, ktorý potvrdí, čo sa s vašou batožinou stalo. Ak ste o batožinu prišli alebo vám bola poškodená v ubytovacom zariadení, zodpovednosť v tomto prípade nesie prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia. Potvrdenie pre poisťovňu vám musí poskytnúť on. V tomto prípade je dobré si izbu, odkiaľ bola batožina napr. odcudzená, odfotiť. Poisťovňa totiž berie ohľad aj na to, kde sa poistná udalosť stala a ako bolo dané miesto zabezpečené. V poistných podmienkach viacerých poisťovní je dokonca pri niektorých predmetoch nutnosť uzamknutia v trezore. Ak by sa vám stala nepríjemnosť s batožinou mimo letiska či hotela, a situáciu by riešila polícia, potvrdenie, teda policajnú zápisnicu, budete potrebovať od nej. Všetky tieto doklady sú potrebné pre poisťovňu a vašu náhradu škody z cestovného poistenia. Po návrate ich preto čím skôr doručte vašej poisťovni.

Potrebujem cestovné poistenie aj keď idem na lyžovačku?

Aj na dovolenke, ktorú strávite na zasnežených svahoch, vás môže chrániť cestovné poistenie. V rámci cestovného poistenia si môžete uzatvoriť Poistenie záchranných akcií horskej služby. Toto poistenie kryje výdavky spojené so zásahom horskej služby a následnou prepravou do zdravotníckeho zariadenia. Ak sa chystáte stráviť dovolenku na horách na Slovensku, uzatvorte si poistenie do hôr.