Máte uzavreté cestovné poistenie? Ako postupovať v prípade neočakávanej udalosti?

Cestovné poistenie je dnes často využívaným produktom a využíva ho prakticky každý, kto cestuje. Pre mnohých cestovateľov sa cestovné poistenie stalo samozrejmosťou pri každom vycestovaní. Každá cesta do zahraničia so sebou nesie určité riziko. S cestovným poistením však budete mať istotu, že ste pripravený aj na nečakané a nepríjemné udalosti. V prípade, že v zahraničí nastane poistná udalosť (choroba, úraz, strata batožiny a pod.), máte automaticky nárok na poistné krytie, ktoré je fakticky predmetom cestovného poistenia. Ako teda postupovať, keď poistná udalosť skutočne nastane a vy si chcete uplatniť svoje cestovné poistenie?

Cestovné poistenie a asistenčné služby

Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, v ktorej ste si cestovné poistenie uzavreli. Z toho dôvodu nezabúdajte mať telefónne číslo vašej asistenčnej služby vždy po ruke. Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne. Hovory sú zvyčajne bezplatné, prípadne vám bude poplatok vrátený po príchode na územie Slovenskej republiky. Na telefonických linkách sa dohovoríte zväčša niektorým z cudzích jazykov (najčastejšie po anglicky, nemecky, španielsky, rusky). Na niektorých centrálach sa môžete dohovoriť dokonca aj po slovensky.

Ako nahlásiť poistnú udalosť, v prípade, že máte uzavreté cestovné poistenie

Pri telefonickom nahlasovaní poistnej udalosti je potrebné uviesť tieto základné údaje:

  • telefónne číslo, štát a mesto, v ktorom sa nachádzate (presnú adresu)
  • vaše meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • číslo vašej poistky
  • obdobie, na ktoré máte uzavreté cestovné poistenie (jeho začiatok a koniec)
  • čo sa vám prihodilo a akú pomoc potrebujete

Cestovné poistenie pri strate batožiny

Pokiaľ príde k poistnej udalosti a vy prídete o svoju batožinu, musíte krádež ohlásiť miestnej polícii, ktorá vám vystaví policajný protokol. Tento slúži ako dôkaz toho, že ste boli skutočne obeťou krádeže, ktorá bola regulérne nahlásená a riešená políciou tej ktorej kajiny.

Cestovné poistenie pri chorobe alebo úraze

Ak máte uzavreté cestovné poistenie a ste na dovolenke, či služobnej ceste, môže sa stať, že skutočne príde k neočakávanému úrazu, chorobe, dvoma slovami k poistnej udalosti. V tomto prípade nestačí len uvedenie základných údajov. Treba zadávať aj spojenie do nemocnice, v ktorej ste boli ošetrený či prípadne hospitalizovaný.

V prípade, že máte uzavreté cestovné poistenie, ohláste poistnú udalosť najneskôr do 24 hodín od jej vzniku.