Ako vás chráni poistenie zodpovednosti v rámci cestovného poistenia?

Vedeli ste o tom, že vaša poistka na cesty vás nemusí kryť iba v prípade, že sa na dovolenke zraníte alebo ochoriete? V rámci cestovného poistenia si môžete uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti, ktoré bude kryť vašu zodpovednosť v situáciách, keď vy alebo vaše deti nechtiac spôsobíte škodu alebo niekoho zraníte.

Poistenie zodpovednosti sa oplatí

Nešťastné náhody sa stávajú a niečo také môže pokaziť vašu dovolenku. Zvlášť, ak poškodenie majetku či ublíženie cudzej osobe môže pre vás znamenať aj nemalé výdavky alebo dohru na súde. Ak si spolu poistením na cesty uzatvoríte aj poistenie zodpovednosti, pri takýchto nepríjemnostiach vám pomôže vaša poisťovňa a poškodenému preplatí škodu, samozrejme v prípade, že uzná jeho nárok na náhradu škody.

V rámci poistenia máte nárok aj na právnu pomoc od asistenčnej služby, ktorá vám pomôže pri komunikácií s úradmi a súdmi, s políciou, s právnikmi poškodeného alebo v situáciách, keď treba zaplatiť kauciu. V poistnom krytí môže byť v prípade niektorých poisťovní zahrnutá aj náhrada ušlého zisku. 

Čo poistenie zodpovednosti nekryje?

Samozrejme, poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na všetky situácie, keď niekomu spôsobíte škodu alebo zdravotnú ujmu. Medzi výluky patria napríklad škody, ktoré spôsobil váš pes, mačka alebo iné domáce zviera. Tiež nie sú kryté poškodenia, ktoré boli spôsobené úmyselne, pod vplyvom alkoholu či návykových látok. Kryté nie sú aj poškodenia, ktoré poistník spôsobil na požičanej alebo prenajatej veci, napríklad na bicykli či korčuliach z požičovne.